جرم قاچاق صدا یا مکالمات تلفنی، مجازات و نمونه رای قضایی

  تعریف جرم قاچاق صوت یا مکالمات تلفنی: قاچاق صوت یا قاچاق مکالمات تلفنی از داخل کشور به خارج از کشور یا از خارج از کشور به داخل – که به آنها (اوریجینیشن origination) و ( ترمینیشن termination)  نیز گفته …