نقض حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان

قانون تجارت الکترونیک نقض کلیه حقوق ناشی از قانون حمایت مولفان، مصنفان و هنرمندان در بستر اینترنت و به طور کلی فضای سایبری را جرم انگاری نموده و قابل تعقیب دانسته است. آثار هنری و تالیفی مورد حمایت: این حقوق …