هزینه های حقوقی استارتاپ ها

آیا می دانید هر کسب و کار طی دوران فعالیت خود با چه دعاوی حقوقی در دادگاه ها روبرو می شود؟ این دعاوی چقدر زمان بر هستند؟ و هزینه طرح و پیگیری آنها و خسارات ناشی از آنها برای یک …

نقض اینترنتی حقوق علامت تجاری (برند)

علامت تجاری ( برند ): به موجب ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری« علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالا ها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.» و …