نقض اینترنتی حقوق علامت تجاری (برند)

علامت تجاری ( برند ): به موجب ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری« علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالا ها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.» و …