نقض حقوق دارنده نام دامنه

تعریف نام دامنه: هر IP یک نشانی الکترونیکی منحصر به فرد برای هر سیستم رایانه ای می باشد و هر نام دامنه به صورت قراردادی متضمن نشانی یک IP  است و در صدد معرفی اشخاص و شرکت ها در دنیای …