شکایت از مزاحمت، توهین و تهدید در شبکه های اجتماعی(تلگرام، اینستاگرام و ..)

مزاحمت، توهین و تهدید در شبکه های اجتماعی:  همه اقشار جامعه در همه سنین می توانند قربانی مزاحمت، توهین و تهدید در شبکه های اجتماعی قرار گیرند. متاسفانه این جرایم علیه زنان و کودکان بیشتر واقع می گردد. مزاحمت یا …