جرایم درگاه پرداخت آنلاین

انواع درگاه پرداخت آنلاین: وقتی از درگاه بانکی حرف می زنیم معمولا مهم ترین این درگاه ها به ذهن مخاطب تداعی می شوند: ۱- درگاه های پرداخت بانکی: این درگاه ها که زمینه نقل و انتقالات وجوه به صورت الکترونیکی …

مسدودی حساب بانکی، علل مسدودی حساب و چگونگی رفع مسدودی حساب

    علل مسدودی حساب بانکی: علل مسدود شدن حساب بانکی و به تبع آن چگونگی رفع انسداد حساب بانکی نیز متعدد است. مهم ترین این علل عبارت اند از: ۱- مقررات داخلی بانک ها:مانند راکد ماندن طولانی مدت حساب …