سرقت یا جعل هویت؟

  سرقت  هویت و جعل هویت رایانه ای از شایع ترین جرایمی است که در فضای سایبری به اشکال گوناگون و به علل مختلف رخ می دهد. در بسیاری از موارد شخصیت های مشهور مانند هنرمندان قربانی این جرایم قرار …