نقض حریم خصوصی با انتشار تصاویر و فیلم افراد بدون رضایت

نقض حریم خصوصی افراد(انتشار تصاویر و فیلم افراد بدون رضایت): محافظت از حریم خصوصی افراد در فضای سایبری در قانون جرایم رایانه ای مورد توجه قرار گرفته است. بدین صورت که تجاوز به حریم خصوصی افراد از طریق انتشار تصاویر، …