Ransomware چیست؟

Ransomware­­­­ یکی از جرایم اینترنتی رایج است که سالانه صدهاهزار کامپیوتر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می ­دهد. Ransomware  نوعی  بدافزار است که طراحی شده تا با قفل کردن فایل ها بر روی سیستم های رایانه ای مانع دسترسی  …