جرایم درگاه پرداخت آنلاین

انواع درگاه پرداخت آنلاین: وقتی از درگاه بانکی حرف می زنیم معمولا مهم ترین این درگاه ها به ذهن مخاطب تداعی می شوند: ۱- درگاه های پرداخت بانکی: این درگاه ها که زمینه نقل و انتقالات وجوه به صورت الکترونیکی …