سلام.آیا برای دریافت دیه حتما بایستی حساب بانک ملی داشته باشیم؟ و سوال بعدی اینکه اگه فرد مصدوم حساب بانکیش مسدود باشه میتونه شماره حساب یکی دیگه از اعضای خونوادش رو با وکالتی چیزی بده به شرکت بیمه یا دادگاه که مبلغ دیه رو به حساب یکی دیگه از اعضای خونوادش واریز کنن؟