با سلام در پرونده ای که رای به نفع اینجانب دادهشده و خواندگان متهم به پرداخت هزینه کارشناسی و دادرسی شده اند و با اینکه دوبار هم ابلاغیه برای پرداخت دادیم نیامدند. اگر درخواست برای مسدودی حسابشان بدهم اما برای برداشت از طریق اجرای احکام اقدام نکنم ایرادی دارد؟ یعنی بعد از اینکه اجرای احکام، نامه برای بانک داد و حسابشان را مسدود کنم دیگه دوباره نرم اجرای احکام و نامه برای برداشت نگیرم فعلا. چون واقعا این رفت و آمد به بانک و دادگاه در این شرایط سخته و طوری بشه خودشون (خواندگان) مجبور بشن پیگیری کنند