سلام.دو سوال داشتم خدمتتون یکی اینکه تعداد روزهای بستری در بیمارستان و طول درمان تاثیری در میزان دیه فرد شاغل داره؟دوم اینکه دیه اثر باقیمانده فقط مختص صورت هستش یا بقیه اعضای بدن مانند کمر و کتف و… هم دیه اثر باقیمانده دارند؟