با سلام
آیا خرید و فروش فیلترشکن جرم است؟ اگر هست، مجازات خرید و فروش فیلترشکن چیست؟
ممنون