دسته بندی: سوالاتگم شدن کارت بانکی
گروه حقوقی دادآر عضو سایت 1 سال قبل

یکی از مشکلات متداول در مشاوره های حقوقی با گروه حقوقی دادآر سوال در مورد گم شدن کارت بانکیست. بدین صورت که فرد کارت بانکی خود را گم کرده و در مواردی از وی سرقت شده، اما متوجه سرقت نشده و گمان می کرده مفقود شده است و چون موجودی حساب ناچیز یا صفر بوده صاحب حساب اقدامی جهت ابطال عابر بانک و اطلاع به بانک مربوطه ننموده است. در حالی که بعدا از صاحب حساب به دلیل برداشت غیر مجاز از حساب دیگران و واریز وجه به کارتش شکایت شده است. در این حالت چه باید کرد؟

1 پاسخ
گروه حقوقی دادآر عضو سایت 1 سال قبل

ابتدا باید در نظر داشت در صورت مفقودی یا سرقت کارت هر چند تاریخ انقضای آن نزدیک باشد و یا موجودی ان صفر باشد باید سریعا به بانک مربوطه مراجعه کرده و آن را به اصطلاح سوزاند تا مورد سواستفاده کلاهبرداران سایبری قرار نگیرد. زیرا دفاع در این قبیل پرونده ها به دلیل عدم وجود شاهد و مدارک کافی بسیار سخت خواهد بود.
 دوم در جهت دفاع از خود در دادسرا و دادگاه در این موارد سعی کنید از وکیل کمک بگیرید و با پیگیری حساب های مبدا و مقصد موضوع را روشن نمایید.