دسته بندی: سوالاتچگونه.شخص شاکی مسدودی کارت بانکی راپیداکنیم
1 پاسخ
گروه حقوقی دادآر عضو سایت 10 ماه قبل

با سلام 
می توانید با مراجعه به بانک مرجع قضایی دستور دهنده مسدودی حساب را جویا شوید و سپس با مراجعه به مرجع دستور دهنده و مطالعه پرونده از مشخصات شاکی یا خواهان مطلع شوید. 
پیروز باشید