دسته بندی: سوالات%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%87
سارا هما 3 ماه قبل

با سلام  
من مقداری پول را به حساب برادرم اشتباهاتی واریز کردم 
متوجه شدم که حساب برادرم مسدود است و دستور قضایی دارد و یک ماه است که مسدود شده 
آیا من میتوانم درخواست بازگشت پول م را داشته باشم.