دسته بندی: سوالاتممانعت از حق وخیانت در امانت
هادی رضایی 3 ماه قبل

سلام من درسال۹۳مدیر تصفیه شرکت مسئولیت محدود درحال انحلال بودم .سرقفلی محل قانونی شرکت ازآن یکی از شرکا بود.مواردی تخلف وبرداشت ازحساب  پیدا کردم در دفتر در حضور یکی از دوستان موارد اختلاف را به ایشان (مالک دفتر)مطرح نمودم.اظهارداشتند صورت  مواردنقض را بدهید طی چندروز آتی پرداخت یارفع ابهام می نمایم.پس از آن محل دفتر را به فردیگری واگذار نمود وبا اینکار کلیه اسناد ومدارک ودفاتر شرکت ولوازم شخصی واداری اینجانب که در دفتر بود امحاءوتضعیع گردید و امکان دسترسی اینجانب به محل دفترراسلب نمود
باعنایت به مطالب مذکور می توانم اقدام نمایم.درسال۹۴بعدازمن ایشان مدیرتصفیه شدندکه مسائل را حل نمایند ولی هیچ اقدامی حتی ثبت صورتجلسه تمدید انحلال را نیز انجام ندادند.
 ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید