به چه جرایمی در دادسرای جرایم رایانه ای رسیدگی می شود؟
گروه حقوقی دادآر عضو سایت 2 سال قبل

جرایم مربوط به کلیه شبکه های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام، جعل کارتهای بانکی ، برداشت غیر قانونی از کارتهای بانکی و قاچاق صوت از مواردیست که دادسرای جرایم رایانه ای صالح به رسیدگی به آنها می باشد.