برای شکایت از مزاحمت های تلگرامی کجا باید اقدام کنیم؟
گروه حقوقی دادآر عضو سایت 2 سال قبل

با کپی کلیه محتویات مربوطه و کارت شناسایی باید به دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه کنید و پس از طرح شکایت در دادسرا برای تحقیقات بیشتر به پلیس فتا ارجاع داده می شوید.