از یک صفحه فروش لباس در اینستاگرام به صورت عمده خرید شده و مبلغ کالا را نیز واریز کرده ام، ولی کالایی تحویل نمی شود و تلفنش را نیز خاموش کرده است. چکار کنم؟
گروه حقوقی دادآر عضو سایت 2 سال قبل

شما می توانید با همراه داشتن فیش واریزی و محتویات اینستاگرام و شماره تلفن طرف دعوی برای شکایت کیفری به دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه کنید.