اخیرا برداشتها و واریز های مشکوکی در حسابم انجام شده که من در جریان نیستم علت چیست؟
گروه حقوقی دادآر عضو سایت 2 سال قبل

ممکن است کارت بانکی شما جعل شده و یا اطلاعات کارت بانکی تان در اختیار و مورد سو استفاده سارقین قرار گرفته باشد. بنابراین بهتر است با همراه داشتن پرینت حساب و مشخص کردن برداشتها و واریز هایی که از طرف شما نبوده است برای شکایت اقدام کنید.