آیا استفاده از نام دامنه مشابه نام دامنه دیگر جرم است؟
گروه حقوقی دادآر عضو سایت 2 سال قبل

به موجب ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیک استفاده از علامت تجاری به صورت نام دامنه که موجب فریب مصرف کننده در اصالت کالا شود جرم و قابل تعقیب است.