تحصیل مال از طریق نامشروع( نمونه رای قضایی)

نمونه رای قضایی

نمونه قرار منع تعقیب در اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع:

«در خصوص شکایت آقای م.س علیه آقای ه.ا. با وکالت خانم مهسا روئین تن دائر بر تحصیل مال از طریق نا مشروع با توجه به مستندات ارائه شده از سوی وکیل مشتکی عنه و اینکه خود مشتکی عنه بزه دیده بوده و شکایتی در داسرای تهران مطرح نموده که با قرار عدم صلاحیت به دادسرای کرج ارسال گردیده است و با جعل کارت مشتکی عنه و سوء استفاده از آن پول شاکی برده شده و لذا دلایل کافی دال بر استناد بزه به مشتکی عنه وجود ندارد. لذا با عنایت به فقدان دلیل کافی بر وقوع و انتساب بزه و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به ماده ۲۶۵ و ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و مراتب ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از جانب شاکی در دادگاه کیفری دو شهرستان ری خواهد بود. دفتر پرونده جهت اظهار نظر ارسال؛ در صورت موافقت از موجودی کسر و در آمار منظور گردد و  قرار به طرفین ابلاغ گردد.

دفتر مقرر است پرونده برگشماری، در اجرای ماده ۹۲، ۲۶۷ قانون اخیر الذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفین ابلاغ، پس از مضی مدت قانونی و قطعیت قرار از آمار کسر و بایگانی شود؛ در صورت اعتراض به قرار از سوی شاکی جهت رسیدگی به حفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد.

و در خصوص شکایت آقای م.س علیه افراد ناشناس با توجه به اینکه موضوع پرونده از طریق کارت آقای ه. ا. صورت گرفته که خود وی نیز بزه دیده و شاکی در پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۷۷۸۴۷۰۰۶۵۰ می باشد که از سوی شعبه هفتم دادسرای ناحیه ۳۱ تهران با قرار عدم صلاحیت به دادسرای کرج ارسال گردیده است. با توجه به استدلال مذکور در قرار عدم صلاحیت مذکور مستندا به ماده ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب کرج صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است. دفتر پرونده به نظر دادستان محترم برسد و در صورت تایید با حفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد.

بازپرس شعبه نهم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهر ری- محمد ابراهیم پیر عباسی»

2 Comments

  1. من ضامن پسرم شدم ومیلغ ده میلیون سفته امضا کردم بعد ازگذشت یک سال سفته امانت را اجرا گذاشت اند از من. دوازد میلیون میخواهد در ضمن پرونده ضامن بود ن مرا بستن چکار کنم

    1. با سلام
      شما می توانید به جهت خیانت در امانت صورت گرفته اقدام به طرح شکایت کنید. جهت راهنمایی دقیقتر بهتر است با ما تماس بگیرید.
      موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code