منظور از حقوق مالکیت فکری حقوقی است که شخص نسبت به نتایج،‏ یافته‌ها و آثار فکری خود دارد. حقوق مالکیت فکری قلمرو وسیعی دارد و شامل هر چیزی می‌شود که زاییده فکر و ذهن آدمی است. مخلوق ذهن و فکر ممکن است به حوزه علم، هنر، صنعت یا تجارت تعلق داشته باشد.

امروزه نظام‌های مالکیت فکری از موضوعاتی که منشأ ذهنی ندارند یا به سختی می توان آنها را ناشی از فعالیت ذهن دانست نیز حمایت می کنند: مانند لیست مشتریان، شهرت تجارتی و بازارهای فروش محصول که تاجر بر اثر تجربه و ممارست کسب می‌نماید.

بخش مهم و گاه غالب دارایی های استارتاپ ها یا کسب و کارهای الکترونیکی را دارایی های فکری و معنوی تشکیل می دهند. از قبیل:

۱- ایده

۲- اختراع

۳- طرح صنعتی

۴- اسرار تجاری

دارایی های فکری از حمایت قانونی برخوردار هستند. این دارایی ها از طریق ثبت قانونی و یا انعقاد قرارداد مشمول حمایت قانونی قرار می گیرند. قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان و قانون تجارت الکترونیک از جمله قوانینی هستند که به طور اخص به این موضوع پرداخته اند.

به همین دلیل بهتر است در ابتدا از طریق انعقاد قراردادهای عدم افشای اطلاعات (NDA) با هم بنیان گذاران و کارکنان و سایر قرارداد ها از سویی و ثبت طرح های صنعتی، اختراعات و … از سوی دیگر اقدامات لازم  به عمل آورده شود. این موضوع حمایت حقوقی و کیفری بعدی از اموال فکری استارتاپ ها را بیشتر می نماید.

نقض حقوق مالکیت فکری برای مرتکب می تواند مجازات و پرداخت خسارات به دنبال داشته باشد. جهت مطالعه بیشتر در این زمینه اینجا کلیک کنید.

جهت ثبت دارایی های فکری استارتاپ، تنظیم قرارداد های فناوری، مشاوره حقوقی و وکالت در زمینه حقوق مالکیت فکری می توانید درخواست خود را به صورت آنلاین ثبت کرده یا با ما تماس بگیرید.