شماره۲۵۰۷۱/ت۵۴۹۹۱هـ                                                               ۱/۳/۱۳۹۸

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاونت علمی و فناوری رییس­ جمهور

هیأت وزیران در جلسه ۲۹/۲/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۱۹۷۸۷/۱ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۷ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین­ نامه حمایت از شرکت­های نوپا را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین ­نامه حمایت از شرکت ­های نوپا

ماده۱ـ در این آیین­ نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­ روند:

الف ـ شرکت‌های مورد حمایت: هر شرکت خصوصی و تعاونی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که کمتر از سه سال از تاریخ ثبت آن گذشته است، مادامی که از تمام شرایط زیر برخوردار باشد:

۱ـ حداکثر سرمایه ثبتی شرکت دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۲) ریال باشد.

۲ـ درآمد شرکت در سال کمتر از پنج میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵) ریال باشد. این مبلغ در سال ۱۳۹۸ ملاک است و در سال های بعد براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط کار گروه موضوع تبصره ماده (۱۰) این تصویب­ نامه تعدیل و اعلام خواهد شد.

۳ـ مؤسسین و صاحبان سهام شرکت نسبت به توزیع سود اقدام نکنند و با رعایت قانون تجارت به حساب افزایش سرمایه شرکت منظور نمایند و دریافتی ماهانه آنها از سه برابر حداقل حقوق و دستمزد سالیانه کارگران مشمول قانون کار بیشتر نباشد.

۴ـ مشخصات شرکت در سامانه متمرکز درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران موضوع ماده (۱۱) این تصویب نامه ثبت شده باشد.

ب ـ قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و  فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ.

پ ـ سازمان: سازمان فناوری اطلاعات ایران.

ت ـ وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ماده۲ـ صدور پروانه بهرهبرداری فناوری اطلاعات توسط وزارت انجام می­شود.

ماده۳ـ وزارت موظف است در اجرای بند (ث) ماده (۴) قانون، از راه‌اندازی و توسعه مراکز و واحدهای تحقیق و توسعه‌، پژوهشی یا مراکز و شتاب‌دهنده‌های نو آوری شرکت‌های جهانی، به طور مستقل و یا با همکاری مراکز، شرکت ها و مؤسسات پژوهشی دانش ­بنیان با اولویت تسریع در رشد و همچنین سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مورد حمایت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، حمایت نماید.

ماده۴ـ وزارت موظف است براساس آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۷۳۳۱۸/ت۵۲۲۳۱هـ مورخ ۸/۶/۱۳۹۴ و اصطلاحات بعدی آن، در صندوق پژوهش‌ و فناوری نو آفرین که با مأموریت توسعه شرکت­های مورد حمایت و با سرمایه حداقل یک هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط بودجه سالانه با مشارکت بخـش غیر دولتـی تشـکیل می‌شود، مـشارکـت نمـاید. وزارت و سـازمان­ها و شرکت­های تابع آن مجازند از محل وجوه اداره شده در اختیار، در تأمین منابع مالی صندوق مزبور بر اساس ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی یادشده مشارکت نمایند. سهم وزارت و سازمان‌ها و شرکت‌های تابع آن از سرمایه و منابع مالی این صندوق حداکثر چهل درصد (۴۰%) خواهد بود.

ماده۵ ـ کلیه مشوق‌هایی که براساس بند (ز) ماده (۴) قانون در زمینه‌های مهارت‌افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان از سوی دولت اعمال می‌شود، با تأیید سازمان شامل شرکت های مورد حمایت می‌شود.

ماده۶ ـ شرکت های مورد حمایت، مشمول مزایای آیین نامه اجرایی ماده(۷۱) قانون می باشند.

ماده۷ـ در شرکت‌های مورد حمایت، سهامدارانی که کارفرما محسوب می شوند، تکلیفی به پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی ندارند.

ماده۸ ـ مراکز نوآوری (اعم از شتاب‌دهنده‌ها)، مراکز رشد، مناطق ویژه علم و فناوری و پارک‌های علم و فناوری به منظور تسهیل در همکاری‌های بین‌المللی، با رعایت قوانین و مقررات اشتغال اتباع خارجی و ماده (۱۲۱) قانون کار، مجاز به استفاده از نیروهای تخصصی خارجی خصوصاً در زمینه مربی‌گری، حقوق بین‌الملل، ثبت اختراعات بین‌المللی و مشاوره هستند. به منظور احراز شرایط مذکور در ماده یاد شده، سازمان به‌عضویت هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی موضوع ماده (۱۳) آیین ­نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کار موضوع تصویب­نامه شماره ۱۵۴۱۴/ت۱۵۴هـ مورخ ۱۷/۴/۱۳۷۱ و اصلاحات بعدی آن در می آید.

ماده۹ـ در صورت واگذاری حداقل شصت و هفت درصد (۶۷%) از سهام یک شرکت مورد حمایت به یک شرکت دیگر یا ادغام آن در شرکت دیگر، کلیه‌ مجوزهای دولتی دریافت شده اعم از مجوزهای غیر قابل خرید و فروش ‌و قراردادهای در حال اجرا و قرارداد با دستگاه‌های اجرایی، با رعایت قوانین قابل واگذاری است.

ماده۱۰ـ در صورتی ­که شرکت‌های مورد حمایت ساکن مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب­دهندهها باشند، سازمانهای امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند نسبت به تخصیص شناسه (کد)های مؤدی و کارگاهی اقدام نمایند. صدور هرگونه مفاصاحساب شناسه (کد)های مزبور با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره ـ فهرست مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب­دهنده ها توسط کارگروهی مرکب از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رییسجمهور و سازمان­های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی اعلام می شود.

ماده۱۱ـ سازمان موظف است ضمن راه اندازی سامانه متمرکز درخواست خدمات سازمان فناوری اطلاعات ایران، جهت ثبت اطلاعات شرکت های متقاضی و تعریف حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت سالیانه، کلیه ی فرآیندهای موضوع این تصویب نامه را به‌صورت الکترونیکی طراحی و پیاده ­سازی نماید و همچنین اسامی شرکت­های موضوع حمایت را به صورت شفاف و بر خط در دسترس عموم قرار دهد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری